tech-user-job

Verkkosivusuunnittelua

Suunnittelen ajankohtaisia ja vaikuttavia verkkosivuja yrityksille, jotka haluavat parantaa internetnäkyvyyttään ja saada lisää hakukoneosumia kilpailukykynsä vahvistamiseksi. Pidän huolta, että verkkosivuissa ulkoasu, käyttönäppäryys ja sisältö kohtaavat yrityksen asiakaskunnan tarpeet ja mieltymykset. Moninaisen tarjonnan viidakossa tulee sivujen olla tarkoituksenmukaiset ja markkinoida yrityksen tuotteita tai palveluja niiden henkeen ja arvoihin sopivasti. Tyylivirtaukset muuttuvat jatkuvasti ja mukana pysymisessä tarvitaan erikoistuneita web designer-palveluita, jotta verkkosivut vakuuttaisivat kohderyhmänsä. Hakukonenäkyvyyttä tulee päivittää, jotta sivut saisivat osumia ja tavoittaisivat Googlen ja Bingin käyttäjät. Tarjoan niin kokonaisia verkkosivuratkaisuja avaimet käteen-periaatteella kuin myös pienempiä parannuksia verkkosivujen käyttömukavuuteen ja ajantasaistamiseen. Suunnittelen sivut jokaisen yrityksen markkinointitarpeiden mukaan varmistaen hakukoneoptimoinnin toimivuuden ja vetoavan visuaalisen kokemuksen. Yhdessä voimme varmistaa kohderyhmän löytävän yrityksenne verkkosivut etsiessään tietoa alanne palveluista ja tuotteista.

Sopivan trendikkäitä sivuja

Verkkosivut auttamattomasti vanhentuvat ulkoasultaan muutamassa vuodessa. Vaikka juuri nyt ei olisikaan aika tehdä kokonaisvaltaista sivujen uudistamista, täytyy värimaailma ja fontit raikastaa aika ajoin. Autan myös siinä prosessissa, kun on aika laittaa koko graafinen ulkoasu uusiksi. Siinä kohtaa on muun muassa tärkeää, että uusi ulkoasu toimii täydellisesti isommilta ja pienemmiltä näytöiltä katsottuna. Verkkosivusi päivitetään olemaan edukseen niin kännykällä kuin tietokoneella katsellessa. Matkapuhelin on suositumpi laite internetin käyttöön kuin tietokone, mutta silti sivujen tulee olla miellyttävät selailla myös tietokoneella, joita käytetään etenkin työpaikoilla. Teen moderneja sivuja, joissa tämänhetkiset trendit saa taivutettua moneen eri tyyliin sopiviksi. Tärkeintä on saada tuotteenne tai palvelunne sisältö esiin tukemaan sitä viestiä, jonka haluatte antaa. Opastan kokonaisvaltaisesti tekemään sivuistanne selkeät, yrityskuvaanne sopivan trendikkäät ja karsimaan häiriötekijät viestin viemisen tieltä.

Osumia ja kohderyhmän saavuttamista

Tehdään sivuistanne hakukoneystävälliset ja kerätään paikalle ne ihmiset, jotka haluatte tavoittaa. Suunnittelen verkkosivunne visuaalisesti tyylikkäiksi ajatellen sekä asiakkaitanne että niitä hakukoneita, joita he käyttävät etsiessään tarvitsemiaan tuotteita ja palveluja. Täyteen räätälöityyn suunnittelupakettiin kuuluvat hakusanat, hakulauseet ja tekninen toteutustapa. Yhteistyötahojen avulla voidaan myös uusia koko yrityksen graafinen ilme ja terästää viestiä. Hakukoneoptimointi ei ole kertaluontoinen toteutus, joten tarjoan apuani siinä, miten tämä aikaavievä työ toteutetaan ja miten pysytään mukana alati vaihtuvissa hakukoneiden algoritmeissä. Voimme keskustella myös sivujenne sosiaalisuudesta, eli miten asiakkaanne tavoittaa teidät sopivasti. Teidän tarpeistanne riippuu, miten verkkosivuillenne kannattaa sijoittaa videoita, kuvia, blogi, verkkokauppa ja miten hyödyntää sosiaalista mediaa sivustonne esilletuomisessa. Ymmärrän verkkosivujenne olevan yrityksenne digitaalisen sisällön keskus ja todennäköisesti ensisijainen markkinointiväline tuotteillenne ja palveluillenne. Siksi ne tarvitsevat kokonaisvaltaisen verkkosivusuunnittelun kestääkseen aikaa ja kilpailua.