Parhaat vinkit tehokkaan nettisivun luomiseen

Kuten sanonnassa ”kauneus on katsojan silmissä”, tehokas nettisivu täytyy arvioida sivustojen käyttäjien, eikä sen omistajan toimesta. Sivuston käytettävyyteen vaikuttaa niin moni tekijä, jotka eivät tosiaankaan tarkoita ainoastaan ulkoasua, eli kuinka hyvältä sivu näyttää, vaan tärkeä tekijä on myös sivuston eri toiminnot. Kävijä haluaa mahdollisimman helppokäyttöisen sivuston. Huonosti suunnitellut nettisivut toimivat mielestäni huonosti. Yhtä lailla niiden Google Analytics -arvot ovat onnettomia, kuten lyhyt vierailuaika ja matala konversioaste.

Miten sitten tehdään hyvä nettisivusto? Hyvästä nettisivustosta täytyy jo suunnitteluvaiheesta lähtien tehdä mahdollisimman esteettisesti miellyttävä, helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen ja täten myös tehokas. Yksinkertaisesti toteutettu nettisivusto, jolla on hyvä rakenne, pärjää erinomaisesti Googlessa. Sellainen sivusto saa enemmän vierailuja kuin visuaalisesti upea nettisivu, jolla on huono sisältö. Juuri vierailujen määrä, eli sivuston suorituskyky, on suoraan yhteydessä tehokkuuteen. Olen listannut alle muutaman vinkin, jotka tulisi ottaa huomioon, kun nettisivustoa rakennetaan.

Tarkoitus

Hyvä nettisivusto on suunniteltu vastaamaan kohdeyleisön tarpeita. Mitä sivustolla vierailevat etsivät: tietoa, viihdettä, jonkinlaista vuorovaikutusta vai yhteydenottoa yritykseen? Sivuston jokaisella sivulla täytyy olla selkeä tavoite, joka täyttää kävijöiden yksityiskohtaisen tarpeen mahdollisimman nopeasti. Jokaisen painikkeen, valikon ja lomakkeen täytyy ohjata kävijää suoraan heidän etsimäänsä lopputulokseen ilman sekaannuksia ja häiriöitä. Sivustoa ei saisi täyttää turhilla koristeilla ja tarpeettomalla tiedolla. Tarpeen täyttyminen auttaa muodostamaan lujan asiakassuhteen.

Ulkoasun yhtenäisyys

Sivuston ulkoasun täytyy toistua samanlaisena alasivulla. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien otsikoiden, alaotsikoiden, painikkeiden, fonttien ja niiden koon täytyy olla samankokoisia ja -näköisiä. Jokaista yksityiskohtaa kannattaa suunnitella tarkasti. Värien ja fonttien valinta teksteille ja painikkeille on yhtä tärkeää. Jos kuvissa on pyöristetyt reunat, niin saman muotoilun on toistuttava kaikissa kuvissa. Hyvä keino pysyä mukana päätöksenteossa on pitää kirjaa kaikista väreistä, fonteista ja kuvien muodoista sekä nimistä.

Intuitiivinen navigointi

Navigointi on jokaisen nettisivuston ydinelementti. Mikään ei voi ärsyttää kävijää enemmän kuin kieroutunut valikko, josta ei selviä mihin täytyy mennä tai missä kävijä on parhaillaan. Täten jo sivustoa suunnitellessa on erityisen tärkeää huolehtia hyvästä sivurakenteesta ja tehokkaasta sivuston selailusta. Sivustoa tehdessä täytyy miettiä, mitä tietoa kannattaa esittää erillisellä sivulla luomatta kuitenkaan liian monta alasivua, joka on erittäin hämmentävää. Monikerroksinen valikko auttaa kävijää löytämään etsimänsä nopeammin.

Värit ja visuaalisuus

Nettisivuston suunnittelussa kiinnitetään paljon huomiota värimaailmaan sekä värien psykologiaan. Väri voi olla houkutteleva tai sitten poistyöntävä tekijä. Täten oikeiden värien valinnalla pystyy luomaan asianmukaisen ilmapiirin ja sitä kautta vaikuttamaan kävijöihin oikealla tavalla. Kirkkaat värit voivat herättää halun tehdä jotain sivustolla, mutta värejä ei saisi olla liian monta. Sama pätee kuvien kanssa: ne eivät saisi täyttää koko sivua. Ainoastaan ravintoloiden ja ruoka-aiheisten sivustojen kannattaa käyttää paljon visuaalista materiaalia.

Miten suunnitella blogille täydellinen ulkoasu?

Yleisesti blogilla täytyy olla sen teemaan sopiva ulkoasu. Jos puhutaan puutarhanikseistä, olisi blogiin hyvä sisällyttää hieman vihreää ja ehkä myös jokin banneri, josta aihe tulee paremmin ilmi. Jos aihe on synkkä, pääväri voisi olla jokin muu kuin kirkkaan valkoinen. Blogiin voi siis luoda tunnelmaa muutenkin kuin itse tekstien avulla. Usein blogissa vierailijat nimittäin kiinnittävät ensimmäiseksi huomionsa juurikin blogin ulkonäköön. Jos blogi on sekava, huonosti suunniteltu tai ei vastaa teemaansa, on kirjoittaja samantien hakoteillä ja voi menettää potentiaalisia lukijoitaan hyvinkin nopeasti.

Työskenneltyäni erilaisissa suunnittelufirmoissa tuli eteeni usein tilanteita, joissa asiakas tiesi tasan tarkkaan, mitä haluaa. Olin hyvin yllättynyt siitä, kuinka usein asiakas osasi kertoa kasvotusten loistavasta ideastaan ja visiostaan, mutta kun oli aika siirtää idea internetin maailmaan, tuli nettisivusta ja sen ulkonäöstä joko todella tylsä tai kerrassaan huono. Monet yritykset ja yksityishenkilöt kärsivät siis takuulla siitä, ettei nettisivu vastaa todellisuutta ja henkilön intohimoa. Nykyään on tärkeämpää, kuin koskaan, että nettisivut ovat ajan tasalla ja hyvin suunnitellut, sekä ammattitaitoisen ja luotettavan oloiset.

Kuvitus

Nettisivujen kuvitusta suunnitellessa, minut yllätti aina se, että monet asiakkaat halusivat tehdä nettisivustaan paljolti tekstipohjaisen lisäämättä mitään muuta mielenkiintoista sivustolle. Tällaiset sivut eivät lähes koskaan kiinnitä kävijän huomiota ja voivat tällä tavalla syödä pohjaa koko sivun tarkoitukselta. On myös selvää, että asettaessa kuvia nettisivulle, on tärkeää huomioida tekijänoikeuslaki. Tekijänoikeudet nimittäin pätevät myös nettimaailmassa ja toisen nappaamaa kuvaa ei saa käyttää kysymättä lupaa, ellei kuva ole vapaasti käytettävissä erilaisilla vapaiden kuvien sivustoilla. Kuvituksen tulisi sopia teemaan ja johdatella sivustolla kävijä blogin aiheeseen ja maailmaan.

Valmiiden pohjien käyttäminen

Internet on nykyään enemmän kuin pullollaan mitä erilaisimpia sivustoja, jotka houkuttelevat käyttäjäänsä luomaan joko nettisivut tai blogin itselleen. Oman sivun aloittaminen ei siis koskaan ole ollut helpompaa valmiiden pohjien ja designien avulla. Kannattaa silti muistaa, että blogin tulee ehdottomasti erottua erilaisten blogien massasta. Jos blogiin ei ole lisätty valmiin blogipohjan lisäksi mitään omaa ja erikoista, on blogin helppo hukkua erilaisten aiheiden ja teemojen valtavaan mereen. Tällaisissa tapauksissa voi olla tärkeää pyytää ulkopuolista apua suunnitteluun, jos kokee, ettei oma taito ja kekseliäisyys riitä sisällön luomiseen.

Kauneus on katsojan silmässä

Jokainen meistä on kuullut sanonnan ”kauneus on katsojan silmässä”. Tämä pätee myös netin blogeihin ja erilaisiin nettisivuihin. Toista sivulla kävijää voi miellyttää täysin erilainen värimaailma ja ulkoasu kuin toista ihmistä. Tämä ei tarkoita, että oma blogi olisi sen huonompi kuin kenenkään muunkaan. Ihmisillä on erilaisia makuja ja tyylejä ja onkin tärkeää tuoda omaa persoonaa esille blogin jokaisessa elementissä. Tämä nimittäin saa yleisön kiinnostumaan juuri sinun tekemästäsi blogista ja kirjoittamistasi teksteistä. Äläkä unohda jännittävää ja huomiota herättävää kuvitusta! Astu siis varmoin mielin blogien ja suunnittelun ihmeelliseen maailmaan.

Verkkosivusuunnittelua

Suunnittelen ajankohtaisia ja vaikuttavia verkkosivuja yrityksille, jotka haluavat parantaa internetnäkyvyyttään ja saada lisää hakukoneosumia kilpailukykynsä vahvistamiseksi. Pidän huolta, että verkkosivuissa ulkoasu, käyttönäppäryys ja sisältö kohtaavat yrityksen asiakaskunnan tarpeet ja mieltymykset. Moninaisen tarjonnan viidakossa tulee sivujen olla tarkoituksenmukaiset ja markkinoida yrityksen tuotteita tai palveluja niiden henkeen ja arvoihin sopivasti. Tyylivirtaukset muuttuvat jatkuvasti ja mukana pysymisessä tarvitaan erikoistuneita web designer-palveluita, jotta verkkosivut vakuuttaisivat kohderyhmänsä. Hakukonenäkyvyyttä tulee päivittää, jotta sivut saisivat osumia ja tavoittaisivat Googlen ja Bingin käyttäjät. Tarjoan niin kokonaisia verkkosivuratkaisuja avaimet käteen-periaatteella kuin myös pienempiä parannuksia verkkosivujen käyttömukavuuteen ja ajantasaistamiseen. Suunnittelen sivut jokaisen yrityksen markkinointitarpeiden mukaan varmistaen hakukoneoptimoinnin toimivuuden ja vetoavan visuaalisen kokemuksen. Yhdessä voimme varmistaa kohderyhmän löytävän yrityksenne verkkosivut etsiessään tietoa alanne palveluista ja tuotteista.

Sopivan trendikkäitä sivuja

Verkkosivut auttamattomasti vanhentuvat ulkoasultaan muutamassa vuodessa. Vaikka juuri nyt ei olisikaan aika tehdä kokonaisvaltaista sivujen uudistamista, täytyy värimaailma ja fontit raikastaa aika ajoin. Autan myös siinä prosessissa, kun on aika laittaa koko graafinen ulkoasu uusiksi. Siinä kohtaa on muun muassa tärkeää, että uusi ulkoasu toimii täydellisesti isommilta ja pienemmiltä näytöiltä katsottuna. Verkkosivusi päivitetään olemaan edukseen niin kännykällä kuin tietokoneella katsellessa. Matkapuhelin on suositumpi laite internetin käyttöön kuin tietokone, mutta silti sivujen tulee olla miellyttävät selailla myös tietokoneella, joita käytetään etenkin työpaikoilla. Teen moderneja sivuja, joissa tämänhetkiset trendit saa taivutettua moneen eri tyyliin sopiviksi. Tärkeintä on saada tuotteenne tai palvelunne sisältö esiin tukemaan sitä viestiä, jonka haluatte antaa. Opastan kokonaisvaltaisesti tekemään sivuistanne selkeät, yrityskuvaanne sopivan trendikkäät ja karsimaan häiriötekijät viestin viemisen tieltä.

Osumia ja kohderyhmän saavuttamista

Tehdään sivuistanne hakukoneystävälliset ja kerätään paikalle ne ihmiset, jotka haluatte tavoittaa. Suunnittelen verkkosivunne visuaalisesti tyylikkäiksi ajatellen sekä asiakkaitanne että niitä hakukoneita, joita he käyttävät etsiessään tarvitsemiaan tuotteita ja palveluja. Täyteen räätälöityyn suunnittelupakettiin kuuluvat hakusanat, hakulauseet ja tekninen toteutustapa. Yhteistyötahojen avulla voidaan myös uusia koko yrityksen graafinen ilme ja terästää viestiä. Hakukoneoptimointi ei ole kertaluontoinen toteutus, joten tarjoan apuani siinä, miten tämä aikaavievä työ toteutetaan ja miten pysytään mukana alati vaihtuvissa hakukoneiden algoritmeissä. Voimme keskustella myös sivujenne sosiaalisuudesta, eli miten asiakkaanne tavoittaa teidät sopivasti. Teidän tarpeistanne riippuu, miten verkkosivuillenne kannattaa sijoittaa videoita, kuvia, blogi, verkkokauppa ja miten hyödyntää sosiaalista mediaa sivustonne esilletuomisessa. Ymmärrän verkkosivujenne olevan yrityksenne digitaalisen sisällön keskus ja todennäköisesti ensisijainen markkinointiväline tuotteillenne ja palveluillenne. Siksi ne tarvitsevat kokonaisvaltaisen verkkosivusuunnittelun kestääkseen aikaa ja kilpailua.